Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Босна и Херцеговина след употреба на алкохол Босна и Херцеговина

Last update: June 2017

Шофиране в Босна и Херцеговина след употреба на алкохол
В Босна и Херцеговина максимално допустимото съдържание на алкохол, в кръвта на водача, е 0.3 ‰.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е от 0.31 ‰ до 1.0 ‰, глобата е от KM 50 до KM 250. Ако при такава концентрация на алкохол, е причинено ПТП, глобата е от KM 100 до KM 300.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е от 1.0 ‰ до 2.0 ‰, глобата е от KM 100 до KM 300. Ако при такава концентрация на алкохол в кръвта, водача е причинил ПТП, глобата е от KM 300 до KM 1,000.

Ако съдържанието на алкохол, в кръвта на водача, е над 2.0 ‰, глобата е от KM 400 до KM 1,000.