Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Използване на предпазните колани в Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина

Последно обновяване: юни 2017

Използване на предпазните колани в Босна и Херцеговина
В Босна и Херцеговина използването на предпазните колани, с които е оборудвано превозното средство, е задължително за водача и всички пътници в него.

Глобата е KM 30.

Ако пътниците са деца, те задължително трябва да използват обезопасителни системи съобразени с ръста и теглото им.