Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2023, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Обезопасяване на деца в автомобил в Белгия Белгия

Последно обновяване: януари 2018

Обезопасяване на деца в автообил в Белгия
Превозването на деца на възраст до 12 години и по-ниски от 135 cm, в Белгия, се допуска само ако за тях е монтирано специално детско столче съобразено с ръста и теглото им.

Забранено е превозването в автомобил, на деца на възраст до 3 години, без използването на подходящо детско столче или обезопасителна система съобразена с ръста и теглото им. Предвидената глоба е в размер на € 50.

Деца, на възраст от 3 до 8 години, могат да пътуват на мотоциклет, ако използват обезопасителна система съобразена с ръста и теглото им. Забранено е превозването им на мотоциклети с мощност над 125 cm3.

Превозването на деца, до 3 годишна възраст, е забранено на мотоциклети.