Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Правила за пътуване в ЕС

Шофиране в Беларус след употреба на алкохол Беларус

Последно обновяване: юни 2016

Шофиране в Беларус след употреба на алкохол
В Беларус максимално допустимото съдържание на алкохол, в кръвта на водача, е 0.3 ‰.

Ако съдържанието на алкохол в кръвта на водача е над допустимата граница, наказанието е глоба от BYR 10,500,000 до BYR 21,000,000 и отнемане на шофьорската книжка за период до 3 години.