Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2017, с пояснения. Полезна информация.

Правила за пътуване в ЕС

Тол такси в Албания Албания

Последно обновяване: юни 2016

Тол такси в Албания
Към момента в Албания няма въведена система за платено ползване на пътищата в страната.

Но влизането в Албания се таксува по 10 Euro на човек, за което се издава пътен сертификат.

При излизане от Албания се заплаща такса от 2 Euro и полученият на влизане пътен сертификат се връща.