Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Здравни услуги в Европа

Публикацията е предоставена от Европейската Комисия


Когато нещата се объркат – здравеопазване в чужбина в рамките на ЕС.

Съвети за непланирано лечение в чужбина
Когато пътувате в друга държава от ЕС – на почивка, по работа или за да учите – ако се разболеете или претърпите злополука, Вие имате същите права на здравни грижи като хората, които са осигурени в тази държава. При спешни случаи можете да се свържете с някоя от службите за спешна помощ чрез безплатния европейски номер за спешни повиквания „112“, който е достъпен в целия ЕС.
Имате право да получите медицинско лечение в тази страна и (част от) разходите да Ви бъдат възстановени от Вашата държава. Имате право също да бъдете информирани за възможностите за лечение, как се гарантира качеството и безопасността, както и дали определен доставчик има законовото право да предлага услуги.
Рецептите, издадени от лекар в родната Ви страна, важат във всички държави от ЕС, въпреки че в зависимост от страната лекарствата може да не са налични или да са с друго наименование.

Европейска здравноосигурителна карта
Свободно достъпната европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) доказва, че сте осигурени в държава от ЕС. Без карта няма да Ви бъде отказано лечение, но може да се наложи да платите за него предварително и да претендирате разходите да Ви бъдат възстановени, след като се върнете в родната си страна.
Гражданите на ЕС, както и гражданите на държави извън ЕС, които пребивават законно в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария и са обхванати от системата на държавното обществено осигуряване, имат право да получат картата. Всеки член на семейство, което пътува, трябва да има своя собствена карта.

Подаване на заявление за европейска здравноосигурителна карта
Някои държави издават картата заедно с националната здравна карта. В други трябва да подадете заявление тя да Ви бъде издадена. Картата винаги е безплатна и трябва да Ви бъде предоставена от Вашата здравноосигурителна компания преди пътуването. Свържете се с Вашата национална здравноосигурителна каса, за да подадете заявление или да получите допълнителна информация.
Някои измамнически уебсайтове предлагат картата срещу такса. Не ги използвайте в никакъв случай, а вместо това се свържете директно с Вашия доставчик на обществени здравни услуги.

Ограничения при използването на европейската здравноосигурителна карта
  • - Гражданите на държави извън ЕС не могат да използват своята европейска здравноосигурителна карта за медицинско лечение в Дания.
  • - Хърватските граждани не могат да използват европейската здравноосигурителна карта за медицинско лечение в Швейцария.
  • - Картата няма да Ви помогне при провеждане на спасителна операция и репатриране. Ако желаете да бъдете транспортирани безплатно до дома си, ако се разболеете сериозно или претърпите злополука, водеща до загуба на трудоспособност, докато се намирате в друга държава от ЕС, трябва да сключите отделна застраховка.
  • - Картата не покрива частни здравни грижи или разходи за здравни услуги за планирано лечение в друга държава от ЕС.
  • - Картата не гарантира предоставянето на безплатни услуги. Здравната система на всяка държава е различна и някои услуги, за които не заплащате нищо във Вашата държава, може да не са безплатни в друга държава.

Научете повече на уебсайта „Вашата Европа“.