Language   

WWW.SHOFIOR.COM


Изпитни листовки за ДАИ 2024, с пояснения и отговори. Полезна информация

Шофиране и купуване на автомобил в ЕС

Публикацията е предоставена от Европейската Комисия

В Европа има куп причини да не искате да карате кола, в някоя от другите страни-членки на ЕС. Може би ви се иска да вземете семейството си на пътуване през живописните природни красоти на Прованс, Франция или пък на Тускана, Италия? Може би искате да се насладите на културните преживявания предлагани в Прага или Любляна? Или пък може би не сте местен жител в друга страна-членка на ЕС, но пък искате да закупите ваша собствена кола там? Във всеки случай, познаването на законите и наредбите отнасящи се до вас, могат да ви спестят много главоболия.

Според законодателството на ЕС, ако вашата шофьорска книжка е издадена от друга страна-членка, вие можете да я използвате навсякъде в рамките на Съюза. Без значение дали сте взели вашия изпит в Румъния или Германия, вашата шофьорска книжка ще бъде валидна във всяка страна-членка на ЕС. Ако не сте гражданин на Европейския съюз, това би могло да бъде отделен случай, който следва да се отнесе до съответните власти. Също така, не забравяйте да проверите дали покривате съответната минимална възрастова граница. В Италия например, минималната възрастова граница за каране на мотопед е 14 години, докато в Белгия тя е 16 години.

Вашата застраховка, сключена у дома, винаги ще има покритие, дори ако нанесете щета на някой друг (щети причинени на трети лица), в друга държава в ЕС. Въпреки това, покритието за някой видове щети, като например такива, които вие понасяте (лична застраховка), пожар, кражба и подобни претърпяни в чужбина, не са стандартна част от всяка застрахователна полица. Ако вашият сегашен застрахователен договор е невалиден, в държавата в която ще пътувате, то следва да се свържете с националните бюра за зелени карти/информационни центрове и да попитате, кои застрахователи предлагат автомобилни застраховки, в съответната държава.

Европейското право гарантира минимален праг на покритието на застраховките гражданска отговорност. Ако претърпите злополука в друга страна-членка на ЕС, ще получите покритие за поне 1 000 000 евро, на жертва, при лични щети или 5 000 000 евро, на иск (без значение броя на потърпевшите). За имуществени щети сумата е 1 000 000 евро, на иск (без значение броя на потърпевшите). Ако вашата застрахователна полица е сключена в държава, която прилага по-високи лимити на гражданската отговорност, отколкото минимума в ЕС, вие ще получите покритие до тази сума, навсякъде в Европейския съюз.     Ако действителните щети превишават максимално допустимата сума, в държавата, където злополуката се е случила и ако вие нямате по-високо покритие във вашата застрахователна полица, то вие ще трябва да заплатите разликата.

Когато купувате нова кола в друга страна-членка на ЕС, ще трябва да минете през същите процедури като всеки друг жител, включително заплащане на пътни такси и закупуване на автомобилна застраховка. Ако искате да вземете колата си обратно във вашата държава, то ще е нужно да вземете внимателно предвид, как да я транспортирате до дома, тъй като тя няма да бъде регистрирана в държавата, в която живеете. Можете да теглите колата си до дома, закачвайки я на напълно застраховано и регистрирано превозно средство. Можете да наемете специализирана компания за превоз на стоки и транспортиране или да я закарате сами. Все па ако изберете втория вариант ще ви трябва валидна застраховка (за всички държави, през които ще преминете) и временен регистрационен номер.

На последно място, когато купувате нова кола, в друга страна-членка на ЕС, с намерението да я закарате със себе си в държавата в ЕС, където живеете вие, то ще бъдете освободени от заплащането на ДДС в държавата където сте закупили колата. Вместо това вие ще трябва да платите ДДС в държавата, в която регистрирате колата.