Холограмна проекция, на разположението на автомобила, в огледалото за задно виждане.

Light Blue Optics доразвиха концепцията head-up display (HUDs), като използваха базата й за създаването на т.н. холограмна проекция. При холограмната

Целия текст