Euro NCAP за бъдещето на пътната безопасност

0.0 00 Краш тестовете в Европа играят ключова роля за повишаване на безопасността на новите автомобили в последните 20 години.

Целия текст