Обновени изпитни листовки за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ

3.9 33 Обновени изпитни листовки (онлайн и за Android OS) за категории В, В1, А, А1, A2, Ткт, Ттм, AМ: В,

Целия текст

Проект на методиката за провеждане на изпитите за водачи на МПС за опасни товари и консултанти по превоз на опасни товати

0.0 00 Обявни за обществено обсъждане са предложените промени в Методиката за изменение и допълнение на методиката за условията и

Целия текст

Шофьорските изпити вече само в кабинети на ДАИ и още от новата Наредба 38

0.0 00 Излязоха новите промени в Наредба 38, които влизат в сила от 2017г. , и свързани с условията и реда за

Целия текст