Устройство на автомобила

5 / 5 ( 1 vote ) Моторно превозно средство (МПС) е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване,

Целия текст