Нов тест преценява умората у шофьора

Полицията във Виктория обмисля въвеждането на нов пътен тест, чрез който да се преценява умората у водачите на моторни превозни средства. Устройството е

Целия текст