Пътни такси, за извънгабаритни ППС, 2017 г.

0.0 00 Влязоха в сила новите изменения на Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приети на

Целия текст