Екологични зони в Германия

0.0 00 Въведените в Германия екологични зони са обозначени със съответният пътен знак. Първият знак (отляво) по-долу се използва за

Целия текст