Правила за преминаване през регулирано кръстовище

Основните видове кръстовища са регулирано и нерегулирано кръстовище, независимо от това дали са кръгови, Т-образи или с друга форма и

Прочетете повече

Правила за преминаване през кръгово кръстовищe

Основното правило за навлизане в кръгово кръстовище е навлизането в него винаги да става винаги НАДЯСНО по посока на движението! Ако кръстовището

Прочетете повече