Правило за предимство на дясностоящия и нерегулирано кръстовище

Всички сме чували за правилото за предимство на дясностоящия, което гласи: На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно

Целия текст