Новото в новия Правилник за прилагане на ЗДвП, 2015

Новите изменения на Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ЗДвП): За ПЕШЕХОДЦИ: Най-сетне е записано, че за улесняване

Целия текст