По-високи такси за преминаване по автомагистрала М-4 „Дон“ в Русия

Въведени са нови, по-високи, такси за преминаване през автомагистрала М-4 „Дон“ в Русия. Дневната тарифа се увеличава с 10% а нощната

Целия текст