Правила за контролните точки – отнемане кога и колко

Последно обновяване: януари 2021 г. Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по

Целия текст