Акценти в новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорските изпити

0.0 00 Организиране и явяване на шофьорски изпит Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго свидетелство за

Целия текст

Новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорски изпити

0.0 00 Пълният текст на новата Инструкция №3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на

Целия текст

Новата Наредба №37 за обучение на шофьори

0.0 00 Обнардваха измененията в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност

Целия текст