придобиване

законизаконодателствоОбщишофьорски книжки

Акценти в новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорските изпити

Организиране и явяване на шофьорски изпит Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго свидетелство за управление на

Read More
законодателствонаредбиПолезни

Новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорски изпити

Пълният текст на новата Инструкция №3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за

Read More
законодателствоинтереснонаредбиОбщиПолезни

Новата Наредба №37 за обучение на шофьори

Обнардваха измененията в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление

Read More