Правила за преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници

Спирка е мястото предназначено за спиране на ППС от обществения транспорт за слизане и качване на пътници, обозначено със съответния

Целия текст