Правила за преминаване покрай спирка на превозните средства за обществен превоз на пътници

5.0 02 Спирка е мястото предназначено за спиране на ППС от обществения транспорт за слизане и качване на пътници, обозначено

Целия текст