Промени в Наредбата за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането на МПС

От 6 март 2018 г. са в сила последните промени в Наредбата № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение

Целия текст

Прекратяване на регистрацията на МПС – кога?

Последно обновяване: 24 януари 2018 г. Съгласно последните изменения на Закона за движение по пътищата (от януари 2018 г.) прекратяване

Целия текст