Прекратяване на регистрацията на МПС – кога?

Последно обновяване: 24 януари 2018 г. Съгласно последните изменения на Закона за движение по пътищата (от януари 2018 г.) прекратяване

Целия текст