Използване на предпазни колани в Европа

0.0 00 Използването на предпазните колани, с които са оборудвани автомобилите, е задължително както за шофьора така и за всички

Целия текст