Акценти в новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорските изпити

0.0 00 Организиране и явяване на шофьорски изпит Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго свидетелство за

Целия текст

Новото в Наредба №38 за условията и реда за провеждането на шофьорските изпити

0.0 00 Относно категориите Текста определящ кои МПС са категория ВЕ се изменя: „състав от пътни превозни средства с теглещо

Целия текст