Правилото за 2-те секунди

Знаете ли „Правилото за 2-те секунди“? „При сух път и добра видимост, при скоростта, с която се движите, времето за

Целия текст