Ограничена видимост – правила за движение

0.0 00   Какво означава “ограничена видимост”? Какви правила за движение трябва да се спазват при ограничена видимост? Ограничена видимост „Ограничена

Целия текст

Намалена или ограничена видимост? Каква е разликата?

5.0 02 Запазва се тенденцията един от най-трудните въпроси от изпитните листовки се оказва свързан с понятията „ограничена видимост“ и

Целия текст