Намалена или ограничена видимост? Каква е разликата?

Запазва се тенденцията един от най-трудните въпроси от изпитните листовки се оказва свързан с понятията „ограничена видимост“ и „намалена видимост„.

Целия текст

Ограничена видимост – правила за движение

  Какво означава “ограничена видимост”? Какви правила за движение трябва да се спазват при ограничена видимост? Ограничена видимост „Ограничена видимост“ е

Целия текст