Новото в Наредба №11за международен автомобилен превоз на пътници и товари

На 3 юни 2016 влязоха в сила новите изменения в Наредба №11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз

Целия текст

Новото в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ

  Последните изменения в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, в  сила от 3 юни

Целия текст

Валидност на шофьорските книжки в ЕС (подновяване, признаване и др.)

Шофьорски книжки, издадени в ЕС Временни шофьорски книжки или удостоверения, издадени във вашата страна, не се признават в другите страни

Целия текст