Ново поколение електрически автомобили печелят пари за собственика си докато стоят на паркинг

Новите електрически автомобили изграждат нов имидж като енергиен източник и стават мобилни пунктове за съхранение на електроенергия. Нова технология, позволява

Целия текст