СОС обмисля зониране на София и платен център за автомобили

До два месеца Центърът за градска мобилност трябва да подготви концепция за паркирането на територията на цяла София. Това беше

Целия текст