Новата ADR наредба е в сила – какво е новото

4.7 / 5 ( 3 votes ) Консултантът по безопасността вече ще трябва да предоставя заверено копие от годишният доклад,

Целия текст

Проект на методиката за провеждане на изпитите за водачи на МПС за опасни товари и консултанти по превоз на опасни товати

Обявни за обществено обсъждане са предложените промени в Методиката за изменение и допълнение на методиката за условията и реда за

Целия текст