Холограмна проекция, на разположението на автомобила, в огледалото за задно виждане.

Light Blue Optics доразвиха концепцията head-up display (HUDs), като използваха базата й за създаването на т.н. холограмна проекция. При холограмната

Целия текст

GPS огледало улавя скоростта, с която се движите и инфрачервени камери за скорост

В GPS огледалото е вграден приемник, който се свързва с информационна база данни за разположението на инфрачервени камери за контрол

Целия текст