shofior.com – официално становище – брой верни отговори в листовките

Поради зачестилите запитвания и критики отправяни към нас по отношение на това, че не посочваме брой верни отговори в режим

Целия текст

Обновени листовки за категория C – април 2013

Последната обновена версия (от април 2013г.) на изпитните въпроси от листовките за теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление

Целия текст