Проект за изменение на Наредба № 38 за шофьорските и проверочните изпити

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от

Целия текст

Новото в Наредба №38 за условията и реда за провеждането на шофьорските изпити

Относно категориите Текста определящ кои МПС са категория ВЕ се изменя: „състав от пътни превозни средства с теглещо МПС  от

Целия текст

Новата Наредба № Iз-2539 за определяне на максималния размер на контролните точки

Обнародваха измененията в Наредба № Iз-2539 за определяне на максималния размер на контролните точки. В новата Наредба е отменена ал.11

Целия текст