Новата ADR наредба е в сила – какво е новото

4.7 03 Консултантът по безопасността вече ще трябва да предоставя заверено копие от годишният доклад, за дейността на предприятието, в

Целия текст

Проект за изменение на Наредба № 38 за шофьорските и проверочните изпити

2.0 01 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №

Целия текст

Новото в Наредба №38 за условията и реда за провеждането на шофьорските изпити

0.0 00 Относно категориите Текста определящ кои МПС са категория ВЕ се изменя: „състав от пътни превозни средства с теглещо

Целия текст