Шофьорските изпити вече само в кабинети на ДАИ и още от новата Наредба 38

0.0 00 Излязоха новите промени в Наредба 38, които влизат в сила от 2017г. , и свързани с условията и реда за

Целия текст

ЧЗВ (1): изпити листовки

0.0 00 Постъпи запитване до нашият екип, което ни наведе на мисълта, че има леко разминаване в разбирането на понятията

Целия текст