Намалена видимост – правила за движение

Какво означава „намалена видимост“? Какви правила за движение трябва да се спазват при намалена видимост и силно наламена видимост? Намалена

Целия текст