Излезе новата Наредба №Н-3 за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства

Новата Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на

Целия текст