Препоръки за намаляване на ПТП с участието на млади шофьори и мотористи в Европа – доклад на ETSC

При ПТП в Европа най-чести жертви стават младите шофьори и мотористите на възраст 15-25 години, въпреки непрекъснатите дейности и мерки,

Целия текст