Новото в Наредба №11за международен автомобилен превоз на пътници и товари

На 3 юни 2016 влязоха в сила новите изменения в Наредба №11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз

Прочетете повече

Новото в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ

  Последните изменения в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, в  сила от 3 юни

Прочетете повече

ИАAA публикува заповедта за СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Съгласно ЗАПОВЕД № РД – 08 – 577 / 11.11.2015 г. на ИААА, на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за автомобилните

Прочетете повече