Устройство на автомобила

Моторно превозно средство (МПС) е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства. Основни

Целия текст