Кога и как се прилага правилото за предимство на дясностоящия

4.3 / 5 ( 33 votes ) Нека си припомним кога  и как се прилага правилото за предимство на дясностоящия

Целия текст

Из рубриката: Спорни въпроси в листовките – Кръгово движение

3.1 / 5 ( 7 votes ) Отново възобновяваме рубриката спорни въпроси свързани с изпитните листовки. Кой кога е с

Целия текст