Акценти в новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорските изпити

Организиране и явяване на шофьорски изпит Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго свидетелство за управление на

Целия текст

Валидност на шофьорските книжки в ЕС (подновяване, признаване и др.)

3 / 5 ( 1 vote ) Шофьорски книжки, издадени в ЕС Временни шофьорски книжки или удостоверения, издадени във вашата

Целия текст