ЕК със списък на тежките нарушения в автомобилния транспорт

0.0 00 Европейската Комисия прие общ списък на категориите, видовете и степените на тежките нарушения на правилата на Съюза в

Целия текст

Новото в Наредба №38 за условията и реда за провеждането на шофьорските изпити

0.0 00 Относно категориите Текста определящ кои МПС са категория ВЕ се изменя: „състав от пътни превозни средства с теглещо

Целия текст

Валидност на шофьорските книжки в ЕС (подновяване, признаване и др.)

3.0 01 Шофьорски книжки, издадени в ЕС Временни шофьорски книжки или удостоверения, издадени във вашата страна, не се признават в

Целия текст