ЧЗВ (1): изпити листовки

Постъпи запитване до нашият екип, което ни наведе на мисълта, че има леко разминаване в разбирането на понятията „изпитни въпроси“

Целия текст

Новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорски изпити

Пълният текст на новата Инструкция №3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за

Целия текст

Обновената Наредба №38 за провеждане на шофьорски изпити

Пълният текст на обновената Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на

Целия текст