Акценти в новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорските изпити

0.0 00 Организиране и явяване на шофьорски изпит Кандидатите за придобиване на правоспособност не трябва да притежават друго свидетелство за

Целия текст

ЧЗВ (1): изпити листовки

0.0 00 Постъпи запитване до нашият екип, което ни наведе на мисълта, че има леко разминаване в разбирането на понятията

Целия текст

Новата Инструкция №3 за организиране и провеждане на шофьорски изпити

0.0 00 Пълният текст на новата Инструкция №3 от 17 октомври 2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на

Целия текст