Обновените листовки към август 2013г.

Последната обновена версия (от август 2013г.) на изпитните въпроси от листовките за теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление

Целия текст