Нови правила за контролните точки

Последно обновяване: март 2018 г. В сила са новите правила за определяне на първоначалният максимален размер контролни точки, условията и реда

Целия текст