Дизайнетите на Google телефон-а показаха своето виждане за бъдещето на шофирането

0.0 00 Mike and Maike – дизайнери на T-Mobile G1 Телефон, представиха своята идея за автомобила на бъдещето. В тази

Целия текст