Обновени листовки за категория C – април 2013

Последната обновена версия (от април 2013г.) на изпитните въпроси от листовките за теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление

Целия текст