Нови по-високи такси за автомагистралите в Гърция

0.0 00 В Гърция са въведени нови по-високи тол такси за преминаване през различни участъци от автомагистралите в Гърция. Въведени

Целия текст