Екологични зони в Германия

Въведените в Германия екологични зони са обозначени със съответният пътен знак. Първият знак (отляво) по-долу се използва за обозначаване на

Целия текст